Get Adobe Flash player
+++ ในวันสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 +++ +++ ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ +++ ‪#‎ในวันเสาร์‬ ที่ 23 เมษายน 2559 เริ่มเวลา 09.00 น.
        สงกรานต์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย  สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี
        พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไปและ ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ
        เวลาได้เปลี่ยนไป ผู้คนได้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆ และจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวัน “กลับบ้าน” ทำให้การจราจรคับคั่งในช่วงวันก่อนสงกรานต์ วันแรกของเทศกาล และวันสุดท้ายขอเทศกาล  นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ยัง ถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาด เคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นเท่านั้น
        ในการนี้ทางวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ก็ได้นำพาคณะศรัทธาญาติธรรมร่วมทำบุญในเนื่องวันสงกรานต์ดังกล่าวด้วย ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน
lp
 หลวงพ่อสุริโย เป็นประธานในพิธี
lp5
ในการนี้ได้มีพระธรรมทูตจากประเทศอินเดียมาร่วมงานด้วย คือ พระครูศรีสุตสุนทร (พม.สมพงษ์) รูปที่ ๔ จากซ้าย
lp2
 คณะศรัทธาญาติธรรมเตรียมตัวใส่บาตร
lp4 พิจารณาอาหารบิณฑบาตจากคณะศรัทธา
lp3
 หลวงพ่อทองพูนคำขมาต่อพระมหาเถระหลวงพ่อสุริโย 
lp1
คณะศรัทธาญาติธรรมร่วมสรงน้ำพระสงฆ์
ตั้งแต่วันที่ 2-14 ธันวาคม พระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน เป็นเวลา 13 วัน + โทร +(31) 599750212, +(31) 637 009 756 (มือถือ) + ติดต่อสอบถาม
หลวงพ่อเข้าประชุมสงฆ์ในสหภาพยุโรปและทัศนศึกษาเมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี
หลวงพ่อบันทึกภาพหมู่ ณ โครนีเซียมจำลอง ณ เมืองเวโร่น่า ประเทศอิตาลี อายุ ๒๐๐๐ ปี
หลวงพ่อขณะเข้าร่วมประชุมสงฆ์ภายในอุโบสถแห่งใหม่ของ วัดญาณสังวรเวโร่น่า
หลวงพ่อทองพูนกับคณะบางส่วนบันทึก ณ หน้าที่ทำการของสมเด็จพระสัตตะปาปา องค์ประมุขแห่งคริสตรจักรของ ณ เมืองวาติกัน (ไม่ขึ้นตรงต่อประเทศอิตาลี)

กิจวัตรพระ

kijchawat

Baht Exchange

บทความ

อนุโมทนาในกุศลเจตนากับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

 

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทยและเนเธอร์แลนด์

(Stichting [ ... ]

ข่าวสารอ่านต่อ...
บทความธรรมะ

Login Form

ข่าวประชาสัมพันธ์

Tempel Map

 แผนที่เดินทางมาวัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์  Stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture Marktstraat
11/12 9581 AA Musselkannall Tel : +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756
Donatie : ING Bank 7973648, Swiftcode : INGBNL2A, IBAN : NL52INGB0007973648

free invisible hit counter