Get Adobe Flash player

อัมสเตอร์ดัม Amsterdamเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปั่นจักรยานมากที่สุด จนถูกขนานนามว่าเมืองหลวงจักรยานของโลก

\"ams2\"

ที่เมืองนี้ จักรยานไม่ใช่สินค้าแฟชั่น ไม่ใช่เครื่องมือออกกำลังกาย  แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นเมืองที่มีคนปั่นจักรยานวันละกว่า 300,000 คน มีจักรยานมากกว่าประชากร มีจักรยานมากกว่ารถยนต์ 4 เท่า และทุกหนทุกแห่งมีแต่จักรยานครับ

\"ams1\"

ความปลอดภัยของการเดินทางด้วยจักรยาน เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานและทัศนคติที่ดีของผู้คนที่ใช้ทางร่วมกัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่นี่ปั่นจักรยานกันทั้งนั้น พวกเค้าจึงเข้าใจคนที่ปั่นจักรยานดีครับ

ทุกหนทุกแห่งในอัมสเตอร์ดัม มีลานจอดรถจักรยาน  ที่เติมไฟฟ้าสำหรับจักรยานไฟฟ้า สูบลมฟรี และการบริการซ่อมแซมเหล่านี้กลายเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของชาวเนเธอร์แลนด์

\"ams3\"

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างระบบทางจักรยานที่สมบูรณ์ ทั้งเลนจักรยาน สะพานข้ามลอด ทางร่วมทางแยก และที่จอดจักรยานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือที่สถานีรถไฟจึงไม่แปลกที่คนที่นี่จะนิยมการปั่นจักรยาน

 

ที่มา : http://www.wegointer.com/2014/03/amsterdam-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3/

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์  Stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture Marktstraat
11/12 9581 AA Musselkannall Tel : +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756
Donatie : ING Bank 7973648, Swiftcode : INGBNL2A, IBAN : NL52INGB0007973648

free invisible hit counter