Get Adobe Flash player

birthdayluanphor58

 

 

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมบารมีและถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 54 ปี 34 พรรษา

พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสัมปันโน) 
เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน
ระหว่างวันที่ 09-12 ตุลาคม 2558
-------------------


กำหนดการ


วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558

เวลา 18:00 น. เตรียมแต่งชุดขาวพร้อมกันที่ศาลาและให้ตัวแทนฝ่ายชายหญิง เป็นผู้เชิญดอกไม้ ธูปเทียนในการทำพิธีขอบวชเนกขัมมบารมี (ถือศีล 8) หลังจากนั้นพระครูวรธรรมพินิต ให้โอวาทและแนะนำข้อปฏิบัติ

เวลา 19:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังพระธรรมเทศนาจาก พระสงฆ์

วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2558

เวลา 05:00 - 07:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า แสดงธรรม โดย พระครูคุณสารโสภณ

เวลา 07:00 - 08:00 น. ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม ขนมปัง)

เวลา 09:00 - 10:30 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

เวลา 11:00 - 12:30 น. ถวายภัตตาหารเพลและร่วมประทานอาหาร

เวลา 14:00 - 16:00 น. ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูวรธรรมพินิต (หลวงตาสมพร)
เวลา 18:00 - 21:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังพระธรรมเทศนาจาก พระสงฆ์

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558

เวลา 05:00 - 07:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า แสดงธรรม โดย พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร

เวลา 07:00 - 08:00 น. ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม ขนมปัง)

เวลา 09:00 - 10:30 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

เวลา 11:00 - 12:30 น. ถวายภัตตาหารเพลและร่วมประทานอาหาร

เวลา 13:00 น. พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสัมปันโน) 
- จุดธูปเทียนหน้ารูปปิยชนและพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน
- ร่วมทำพิธีถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์

เวลา 13:30 น. ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร 
- เจ้าภาพถวายไทยทาน พระสงฆ์ให้พรและรับของที่ระลึก

เวลา 15:00 น. เตรียมแต่งชุดขาวพร้อมกันที่ศาลา ทำวัตรสวดมนต์เย็นและให้ตัวแทนฝ่ายชายหญิงเป็นผู้เชิญดอกไม้ ธูปเทียน ในการทำพิธีขอลาศีล 8 เป็นเสร็จพิธี

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558
เป็นวันอุโบสถสามัคคีและร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ (สำหรับผู้สนใจ)

จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมบวชเนกขัมมบารมี ถวายเป็นอาจริยบูชาและมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อบวชและปฏิบัติธรรมได้ที่ : วัดพุทธบารมีฮัมบวร์ก 

 

Wöschenhof 22045 Hamburg Germany

Tel : 040-669 772 65

 www.watwbh.com, Facebook/ wat buddha bharami 1112

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์  Stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture Marktstraat
11/12 9581 AA Musselkannall Tel : +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756
Donatie : ING Bank 7973648, Swiftcode : INGBNL2A, IBAN : NL52INGB0007973648

free invisible hit counter