Get Adobe Flash player

birthdaydhammarat58

 

 

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมบารมีและถวายมุทิตาสักการะ

เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 51 ปี 32 พรรษา

พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์ ธมฺมสาโร) 

เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

(Graag nodigen we u uit op Phrakhrudhammarat 
verjaardaag voor een meditatie retraite Op 25-26-27-28 Sep 2015)

ระหว่างวันที่ 25-26-27-28 กันยายน 2558


กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำวัน

 

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558

 

เวลา 18:00 น. เตรียมแต่งชุดขาวพร้อมกันที่ศาลาและให้ตัวแทนฝ่ายชายหญิง เป็นผู้เชิญดอกไม้ ธูปเทียนในการทำพิธีขอบวชเนกขัมมบารมี (ถือศีล 8) หลังจากนั้นพระครูวรธรรมพินิต ให้โอวาทและแนะนำข้อปฏิบัติ

เวลา 19:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังพระธรรมเทศนาจาก พระสงฆ์

 

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558

เวลา 05:00 - 07:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า แสดงธรรม โดย พระครูคุณสารโสภณ

เวลา 07:00 - 08:00 น. ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม ขนมปัง)

เวลา 09:00 - 10:30 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

เวลา 11:00 - 12:30 น. ถวายภัตตาหารเพลและร่วมประทานอาหาร

เวลา 14:00 - 16:00 น. ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูวรธรรมพินิต (หลวงตาสมพร) 

เวลา 18:00 - 21:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และฟังพระธรรมเทศนาจาก พระสงฆ์

 

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558

เวลา 05:00 - 07:00 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า แสดงธรรม โดย พระครูคุณสารโสภณ

เวลา 07:00 - 08:00 น. ฉันภัตตาหารและรับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม ขนมปัง)

เวลา 09:00 - 10:30 น. นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)

เวลา 11:00 - 12:30 น. ถวายภัตตาหารเพลและร่วมประทานอาหาร

เวลา 13:00 น. พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร (ธรรมรงค์)

- จุดธูปเทียนหน้ารูปปิยชนและพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน
- ร่วมทำพิธีถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์

เวลา 13:30 น. ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูธรรมรัตน์กิจสุนทร 
- เจ้าภาพถวายไทยทาน พระสงฆ์ให้พรและรับของที่ระลึก

เวลา 15:00 น. เตรียมแต่งชุดขาวพร้อมกันที่ศาลา ทำวัตรสวดมนต์เย็นและให้ตัวแทนฝ่ายชายหญิงเป็นผู้เชิญดอกไม้ ธูปเทียน ในการทำพิธีขอลาศีล 8 เป็นเสร็จพิธี 

 

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558

เป็นวันอุโบสถสามัคคีและร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ (สำหรับผู้สนใจ)

 

จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมบวชเนกขัมมบารมี ถวายเป็นอาจริยาบูชาและมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อบวชและปฏิบัติธรรมได้ที่ :วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์ (wat buddha parami nederland)

 

กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ติดต่อสมัครบวชและปฏิบัติธรรมได้ที่

Marktstraat 11/12, 9581 AA Musselkanaal

Tel : + (31) 599 750 212, + (31) 637 009 756

วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เนเธอร์แลนด์  Stichting Wat Buddha Parami Thai-Nederland Culture Marktstraat
11/12 9581 AA Musselkannall Tel : +(31) 599 750 212, +(31) 637 009 756
Donatie : ING Bank 7973648, Swiftcode : INGBNL2A, IBAN : NL52INGB0007973648

free invisible hit counter